top of page

תהליך הגיוס והמיון
הצטרפות למחזור י"ג בנטעים
2024
*לפני הכל כדאי לקרוא את מסמך "שאלות-תשובות" 
 1. שלב ראשון:
כנס חשיפה והיכרות שיתקיים ב-ZOOM
להרשמה יש ללחוץ על הקישור הבא
(*לאחר ההרשמה נשלח פרטים לגבי מועד הכנס)
במהלך הכנס ינתן הסבר מפורט על התכנית ויתקיימו מעגלי שאלות עם בוגרי התכנית.
 2. שלב שני:
יום מיונים ברמת הגולן
לאחר השתתפות בכנס החשיפה תפתח ההרשמה לימי המיון.
במהלך היום יתקיימו ראיונות עם צוות התכנית, מנהלי הענפים בחקלאות ודינמיקה קבוצתית. 
שימו לב:
יש להשתתף בשני השלבים על מנת להתמיין, ובהרשמה מראש בלבד.

 

bottom of page