לימוד ותוכן 

חלק נכבד מהתכנית מוקדש לתהליך למידה מגוון ומעמיק. 

הלמידה נעשית במתכונת ייחודית, במטרה לעורר את העניין והסקרנות לתוכן בחיינו. אנו מבקשים ליצור מרחב למידה המאפשר לצעירים להרחיב אופקים ולצלול לנושאים הנוגעים במציאות שסביבנו. 

נעסוק במנעד נושאים רחב: חקלאות וקיימות - האדם והטבע בעידן המודרני, גלגולים ומהפכים בדרך למפה הנוכחית של ארץ ישראל, זהות והגות יהודית, ציונות, פילוסופיה מעשית, המזרח התיכון, תרבויות העולם, הכנה לחיים באזרחות ועוד.

הלמידה תהיה בשני ערבי לימוד שבועיים, כאשר כל נושא הופך לסדרת לימוד בת 5-7 מפגשים.

תכנים נוספים הם בעלי אופי דינאמי, עליהם לוקחים אחריות משתתפי 'נטעים' ומעצבים אותם בהתאם.