top of page

לימוד ותוכן 

חלק נכבד מהתכנית מוקדש לתהליך למידה מגוון ומעמיק. 

הלמידה נעשית במתכונת ייחודית, במטרה לעורר את העניין והסקרנות לתוכן בחיינו. אנו מבקשים ליצור מרחב למידה המאפשר לצעירים להרחיב אופקים ולצלול לנושאים הנוגעים במציאות שסביבנו. 

נעסוק במנעד נושאים רחב: חקלאות, רמת הגולן והחיים בפריפרייה, אדם וסביבה בעידן המודרני, החברה הישראלית, תנ"ך ויהדות, פילוסופיה מעשית, כלכלה, מגדר ומיניות, הכנה לחיים עצמאיים, כישורי חיים ועוד.

הלמידה מתקיימת בשני ערבי לימוד שבועיים, כאשר כל נושא הופך לסדרת לימוד בת 4-5 מפגשים.

תכנים נוספים הם בעלי אופי דינאמי, עליהם לוקחים אחריות משתתפי 'נטעים' ומעצבים אותם בהתאם. 

bottom of page