top of page

"ופקחת ביום ההוא את עיניך

והצצת היישר אל תוך עיני הטבע

וראית בהם את תמונתך, וידעת-

כי אל עצמך שבת.

כי בהתעלמך מהטבע, התעלמת מעצמך"

(א.ד גורדון)

חזון
חקלאות. קהילה. חינוך.
רמת הגולן

 

למה?

תכנית נטעים מאמינה כי יש להעצים בקרב צעירים ערכים העומדים ביסוד קיומה ועתידה של החברה בישראל, חקלאות עברית, התיישבות בפריפריה וסולידריות חברתית. התכנית שואפת לבסס דור צעיר איכותי בעל זיקה לעבודת הכפיים באדמה ולחיים בפריפריה בישראל, תוך תודעה של אחריות וסולידריות בחברה וסקרנות לעולם תוכן רחב המוקיר את מורשתו של העם היהודי.

איך?​

התכנית מעניקה הזדמנות להתפתחות מאתגרת בתחום הפיזי, החברתי והרוחני. יצירת חוויה ארוכת טווח, בנקודת הזמן שבין השירות הצבאי לאזרחות, המשלבת עבודה חקלאית אינטנסיבית ומפגש עם עולם החקלאות ואתגריו, מגורים ברמת הגולן וחיבור לקהילה, חיי שותפות בקבוצה, לימוד מרחיב אופקים ושיח ערכי.

מה?

3 קבוצות הפזורות ברחבי הגולן, מוקד צפון ומוקד דרום, כאשר ישנם 60-80 צעירים במחזור.

התכנית נמשכת שבעה חודשים, בהתאמה לעונה החקלאית ברמת הגולן.
 

  • עבודה חקלאית יום יומית

  • עשייה בקהילה וחיים בפריפריה 

  • היכרות עם נופי רמת הגולן, היסטוריה והתיישבות

  • התנהלות בקבוצה ושותפות על כל מובניה

  • למידה במנעד נושאים רחב: סביבה קיימות וטבע בעידן המודרני, עולם החקלאות ואתגריו, סוגיות שונות במציאות הישראלית, תולדות עם ישראל, גיבוש זהות, פילוסופיה מעשית וחינוך, חקר תרבויות בעולם וכמו כן לימוד ושיח בנושא פיתוח מודעות וכלים לחיים עצמאיים.

??מעוניינ.ת להצטרף

מוזמנים לפנות לצוות הגיוסים

ניתן לפנות לצוות גיוסים

מעיין: 0546-855185

ירמי: 0542-043101

שמרית: 0544-927228

 

במידה ואנחנו לא עונים

שלחו הודעה עם שם ונחזור אליכם

 04-6763760 | netaim.g@meitzar.org.il

ניתן לפנות לצוות גיוסים 
טליה: 054-4607035 
יובל: 054-2405812
נבו: 054-2590325 


 04-6763760 | netaim.g@meitzar.org.il

במידה ואנחנו לא עונים, שלחו הודעה עם שם ונחזור אליכם

bottom of page